ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Дугаар А/191 Улаанбаатар хот ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 99 дүгээр зүйлийн 10 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1.”Ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын цалин тооцох журам”-ыг […]

НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ 2020 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр Дугаар А/166,А/559, 222 Улаанбаатар хот НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ Боловсролын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.3 дахь хэсэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1.”Цэцэрлэг, […]

ОРОН ТООНЫ ЖИШИГ НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.10 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Шадар сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

Түр журам батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/165 дугаар тушаал

Түр журам шинэчлэн батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/135 дугаар тушаал

Түр журам батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/58 дугаар тушаал

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны 1-р сарын 26-ны А/24 дугаар тушаал

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly