Давтлага зохион байгуулах заавар батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/171 дүгээр тушаал

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/165 дугаар тушаал

Түр журам шинэчлэн батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/135 дугаар тушаал

Түр журам батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/58 дугаар тушаал

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны 1-р сарын 26-ны А/24 дугаар тушаал

Түр журам батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/11 дүгээр тушаал

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны 11-р сарын 11-ны А/146 дугаар тушаал

Нийтлэг шаардлага батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03-р сарын 27-ны А/152 дугаар тушаал 

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly