Бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 12 дугаар тогтоол

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот Дугаар 51 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ   Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 1.Авлигатай тэмцэх үндэсний […]

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр                                           Дугаар 25                                                             Улаанбаатар хот   Төрийн үйлчилгээний байгууллагын […]

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly