Нийтлэг шаардлага батлах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03-р сарын 27-ны А/152 дугаар тушаал 

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал

Хүүхэд харах үйлчилгээний талаар авах арга хэмжээний тухай

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/62 дугаар тушаал

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Portfolio
Pages

Available Pages

Categories
Monthly

Archives by Month: