Өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтэн:

Нийслэлийн Боловсролын газар

Захиргааны хэлтэс

Өргөдөл гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Г.Уранбайгаль

Утас: 70113039, 98081881