Нийслэлийн төрийн өмчийн ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийн төсөл

Нийслэлийн төрийн өмчийн ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийн төслийг танилцуулж байна.

ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХҮРЭЭНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

2021-2022 оны хичээлийн жилд нийслэлд төрийн болон төрийн бус өмчийн  /төрийн 152, төрийн бус өмчийн 129 сургууль/ ерөнхий боловсролын 281 сургуульд 340069 суралцагч суралцаж байна.

Хамран сургах тойрог тогтоох тухай тушаалын төсөл

Захиргааны ерөний хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 26 дугаар зүйлийн 26.1, 27 дугаар зүйлийн 27.2.2, 27.4.5, 27.5 дахь заалтын дагуу 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ныг хүртэл  нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургах тойргийн төслийг танилцуулж байна.