ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Насан туршийн суралцахуй болон мэргэжлийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоог олон нийтэд зарлаж байна.

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Баянгол дүүргийн 12, Баянзүрх дүүргийн 24, Багануур дүүргийн 1, Налайх дүүргийн 6, Чингэлтэй дүүргийн 4 албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

Чингэлтэй дүүргийн 18, Багануур дүүргийн 2, Багахангай дүүргийн 1 ажлын байр тус тус зарлагдав.