УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

Чингэлтэй дүүргийн 18, Багануур дүүргийн 2, Багахангай дүүргийн 1 ажлын байр тус тус зарлагдав.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн захиргааны дэс түшмэлийн 6 ажлын байр зарлагдав.