Мэдээлэл өгөх ажилтан

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Сайд

Дарга: Болд Амартүвшин

Утас: 70113033

Нягтлан бодогч: Дугараа Наранхүү

Утас: 99030941, 70113080