Теле болон цахим хичээлийн сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн

Нийслэлийн Боловсролын газраас үзүүлж байна.

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТУРШЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Теле болон цахим хичээлийн хамрагдалтыг сайжруулахад дэмжин тусалсан Хан-Уул дүүргийн удирдлага, “Юнител” ХХК-ний хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

НБГ-ЫН МАТЕМАТИКИЙН ЗӨВЛӨЛДӨХ БАГТАЙ СБД-ИЙН 3 ДУГААР СУРГУУЛИЙН  МАТЕМАТИК, МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН ЗАН-ИЙН ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ

ММЗЗАС-ЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ Цахим хичээл бэлтгэж заах багш нар: 6-р ангид хичээл бэлтгэж заах- Э. Лхагвадулам 7-р анги хичээл бэлтгэж заах -Н.Дамдинсүрэн 8-р анги хичээл бэлтгэж заах – Ж.Алтанчимэг 9-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Бямбадорж 10-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Оюунгэрэл 11-р анги хичээл бэлтгэж заах – Н.Дамдинсүрэн 12-р анги хичээл бэлтгэж […]