Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн багш нарыг программ ашиглаж сурагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг онлайнаар гаргах чадварт суралцуулах, хөгжүүлэх, хэрэглээ болгох зорилгоор  2021 оны 11 дүгээр сарын 03-наас 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан онлайн сургалтад 8 дүүргийн 62 багш хамрагдлаа.

Сургалтыг нийслэлийн сургагч, Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн хөгжмийн багш Н.Нэргүй Google sheet программ дээр суралцагчдын дүн мэдээ, судалгааг нэгэн зэрэг ажиллаж цаг хугацаа хэмнэх боломжийг ашиглаж, хэрэглээ болгож үр дүнд хүрч буй туршлагаа хөгжмийн боловсролын багш нарт хуваалцаж тэдэнд арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүлсэн.

Сургалтад хамрагдсан багш нараас сургалтын дараах авсан судалгааны дүнгээр:

Мөн Google form ашиглан дасгал ажилаж, шалгалтын өмнө өөрөө өөрийгөө үнэлэн мэдлэгээ бататгах нь сурагчдын хэрэгцээ мөн эсэхийг тодруулахад сургалтад хамрагдсан багш нарын 89.1% тийм гэж үзсэн бол 96.4% нь өнөөдрийн сургалтаар сурч мэдсэнээ ажилдаа тогтмол ашиглана, оношлогооны хариултыг google sheet-ээр дундаа ашиглаж тал талаас шивэлт хийсэн нь таны ажлыг хөнгөвчлөх боломжтой эсэхэд 92.7% тийм гэж тус тус хариулсан байна. Өнөөдрийн сургалт хамрагдсан нийт  багш нарын 83.6% нь  үр дүнтэй, хөгжмийн багш нарын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалт болсон гэж тус тус үнэлсэн байна.

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-11-ний өдрүүдэд нийслэлийн сургуулийн өмнөх боловсролын хөгжмийн багш нарт зориулсан онлайн сургалтад 8 дүүргийн 51 багш хамрагдлаа.

Энэ сургалт нь хөгжмийн багш нарын цахим хичээл бэлтгэх ур чадварыг сайжруулах, хөгжмийн сургалт, үйл ажиллагаанд программуудыг ашиглах, хэрэглээ болгох, ажлын байрнаас хөндийрөхгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой цуврал хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа юм.

Сургалтыг Хан-Уул дүүргийн 72 дугаар цэцэрлэгийн хөгжмийн багш Б.Ичинноров  “Genial.ly” программ ашиглаж цахим хичээл бэлтгэж, өөрийн суралцсан арга туршлагаасаа бусад багш нартаа хуваалцан тэдэнд зааж, арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүллээ.

Сургалтад хамрагдсан багш нараас сургалтын дараах авсан судалгааны дүнгээр:

Цахим хичээл бэлтгэхдээ 70.3% MS Powerpoint, 40.5% Camtasia studio, 40.5% Kinemaster, EDUS 1.2% программуудыг тус тус ашигладаг бол цахим хичээл бэлтгэхдээ 78.4% notebook, 5.4% суурин компьютерийг, 59.6% гар утсаа, 32.4% онлайн программыг нь ашигладаг гэж хариулжээ.

Энэ удаагийн сургалтаар интерактив хичээл бэлтгэх анхан шатны мэдээлэл авч чадсан эсэхийг тодруулахад 97.3% тийм гэж хариулсан бол 91.9% цаашид Genial.ly программ дээр интерактив хичээл боловсруулж,сургалт үйл ажиллагаандаа ашиглана, 94,6% сайн сургалт болсон үнэлсэн нь графикт сургалт зорилгоо хангасан багш нарын ажлын хэрэгцээнд хувь нэмэр оруулсан гэж дүгнэж байна.

Орчин цагийн боловсролын салбар үүсэн хөгжсөний 100 жилийн ойн баярын мэнд дэвшүүлье.

нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга сургуулийн цайны газраа бие даан ажиллуулж, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй зарим сургуулийн удирдлагуудтай уулзлаа.

1921.08.14-ний өдөр ардын засгийн газрын хуралдаанаар сургуулийн танхим байгуулах шийдвэр гарч, тухайн 1921.11.02-ны өдөр анхны сургуулийн танхим байгуулж байсан түүхтэй.

Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга, нийслэлийн 9 дүүргийн залуу багш нарын холбооны тэргүүлэгчидтэй уулзаж, цаашид хамтран хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал солилцлоо.

Тус сургууль 1956 онд 320 хүүхдийн хүчин чадалтай байгуулагдсан бөгөөд барилгын насжилтын хугацаа дуусч, газар хөдлөлийн норм дүрмийн шаардлага хангахгүй болсон тул буулгаж, 2019 онд шинээр барих ажлыг эхлүүлсэн.

Нийслэлийн Боловсролын газраас Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг, Мета сэтгэл судлалын хүрээлэнтэй хамтран нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтны “Зөвлөлдөх баг”-ийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

2021 оны 10 сарын 20-22-ны өдрүүдэд нийслэлийн сургуулийн өмнөх боловсролын хөгжмийн багш нарт зориулсан “Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй” онлайн сургалтад 8 дүүргийн 71 багш хамрагдлаа.

Энэ сургалт нь хөгжмийн багш нарын цахим хичээл бэлтгэх ур чадварыг сайжруулах, хөгжмийн сургалт, үйл ажиллагаанд программуудыг ашиглах, хэрэглээ болгох, ажлын байрнаас хөндийрөхгүйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд дүүрэг тус бүрээр зохион байгуулж, хамрах хүрээ, хүртээмжийг өргөжүүлсэн.

Сургалтыг “Зөвлөх” багш, нийслэлийн 5 дугаар цэцэрлэгийн хөгжмийн Г.Тэгшбуян  Camtasia 2020 программ ашиглаж цахим хичээл бэлтгэж, өөрийн суралцсан арга туршлагаасаа бусад багш нартаа хуваалцан тэдэнд зааж, арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүллээ.

Сургалтад хамрагдсан багш нараас сургалтын дараах авсан судалгааны дүнгээр:

Camtasia  2020 программыг ашиглаж байсан  эсэхэд сургалтад хамрагдсан багш нарын

  • 35,2% хэрэглэж байсан бол
  • 62,0% үгүй
  • 2,8% өмнө нь мэддэггүй байсан.

Энэ программ дээр ажиллахад ямар байсныг тодруулахад:

  • 76,1% хялбар
  • 9,9% хүнд
  • 14,1% мэдэхгүй байна гэж хариулсан бол

Графикт сургалт сургалтад хамрагдсан багш нарын 97,2% тэдний хэрэгцээнд нийцсэн, сайн сургалт болсон гэж үнэлжээ.