Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр “Цамхаг констракшн” ХХК барьж, гүйцэтгэсэн шинэ өргөтгөл 640 хүүхдийн суудалтай бөгөөд спорт болон урлаг заал нь сүүлийн үеийн барилга угсралтын шийдлээр баригдсан юм.

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад зориулсан сургалтын гарын авлага