Цахим сургалтад Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нийт 350 албан хаагч хамрагдлаа.

Мэдээлэл зүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 24 цагийн сургалт цахим хэлбэрээр эхэллээ.

“АГААРТ ХАТДАГ БАРИМЛЫН ШАВРЫГ СУРГАЛТ-ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАХ НЬ” НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖМИЙН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЭЭЛЖИТ ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нийслэлийн монгол хэл, бичгийн багш нарын графикт  сургалтыг  “”Уран зохиолын хичээлээр эх хэл соёлоороо бахархах, бусдын соёлыг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэх нь”, “Товчилсон үгийн мөн чанар, хэрэглээ”, “Монгол хэлний хичээлийг эхэд суурилан заах нь сэдвийн хүрээнд  2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр цахимаар  зохион байгууллаа.

Тус цахим сургалтад нийслэлийн өмчийн бүх хэлбэрийн  ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын 453 багш оролцлоо.

Сургалтыг ШУА-ийн Хэл Зохиолын Хүрээлэнгий доктор О.Шинэбаяр, Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн доктор Д.Эрдэнэсан, нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн Р.Өлзийхүү  нар зохион явууллаа.

 

Үндэсний бичиг үсгийн баярт зориулан 21 аймаг, нийслэл дэх Хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөс дараах ажлыг зохион байгуулж байна.

2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд цахим сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн 168 багш хамрагдсан.

Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан графикт сургалт зохион байгуулагдлаа.

НИЙСЛЭЛИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШ НАРЫН ГРАФИКТ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫГ 2021 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Тус сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 210 нийгмийн ажилтан оролцож байна.