Тус сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 210 нийгмийн ажилтан оролцож байна.

Нийслэлийн дунд, ахлах ангийн  сургалтын менежерүүдийн графикт  сургалтаар  “Багшийн ажлыг рубикээр үнэлэх нь”,  “Google APP ашиглах нь”, “Боловсролын салбарт хэрэглэгдэж буй зарим нэршлийг ойлгох нь” сэдвийн хүрээнд   зохион байгуулагдлаа. Тус цахим сургалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ахлах ангийн 101 сургалтын менежер оролцлоо. Сургалтыг Олон улсын сургуулийн дэд захирал А.Туул, нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн Т.Сараннэмэх, Б.Пүрэвжал нар зохион явууллаа.

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

Суурь, бүрэн дунд боловсролын монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 123 монгол хэл, бичиг уран зохиолын багшид өгүүлбэр зүйн онол, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 02 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл нийт 30 цагийн “Өгүүлбэр зүйн” цахим сургалтыг нийслэлийн Боловсролын газраас зохион байгуулж байна.
Одоогоор “Өгүүлбэр зүйн судалгааны тойм”, “Сайжруулсан хөтөлбөрт өгүүлбэрийн агуулгыг тусгасан байдал” “Холбоо үгийн утга, үүрэг”, “Баймж нэгжүүдийн тухай” сэдвүүдээр МУБИС, МУИС, СЭЗДС-ийн эрдэмтэн, доктор багш нар уригдан лекц уншиж, сургалтад оролцогч багш нараар дадлага ажил хийлгүүлж байна.

4 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 2800 багш хамрагдлаа.

Сургалтад нийслэлийн 7 дүүргийн 104 багш оролцсон

Сургалтад нийслэлийн Боловсролын орлогч дарга Л.Буянтогтох, Бодлогийн хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга Ц.Жаргалантуул Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Н.Болормаа, орлогч дарга Т.Баярчимэг нар оролцож хүмүүнлэгийн боловсрол олгох сургалтад амжилт хүслээ.

Сургалтад бага боловсролын сургалтын менежерүүд идэвхтэй сайн оролцож, “Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалт болон тэгш хамруулан сургах бодлогын талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болсноороо үр дүнтэй боллоо.