Нийслэлийн физик, мэдээллийн технологийн судлагдахууны  “Зөвлөлдөх баг”-ийн гишүүдийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил, багш нарт зөвлөн туслах yp чадвар эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулагдав.

Сургалтыг “Боловсрол судлал түүний зарим асуудал” сэдвээр  МУБИС-ийн багш доктор (Ph.D), профессор Ш.Ичинхорлоо, “Мэдээллийн технологийн хөгжлийн үе багш нарт тавигдаж  буй шаардлага”  сэдвээр Орхон их сургуулийн багш, доктор (Sc.D) профессор Ц.Содов нар секц уншив. Сургалтад физик мэдээллийн технологийн 19 багш хамрагдав.

 

Хими, биологи, эрүүл мэндийн багш нарын “Зөвлөлдөх баг”-ийг 38 гишүүнтэйгээр байгуулсан.

Нийслэлийн Боловсролын газраас Цагдаагийн ерөнхий газрын Хар тамхитай тэмцэх газар, Мета сэтгэл судлалын хүрээлэнтэй хамтран нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сэтгэл зүйчдийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.

Математикийн багш нарын Зөвлөлдөх багийг 17 гишүүнтэйгээр байгуулсан.

Энэ хичээлийн жилд монгол хэл, бичгийн судлагдахууны “Зөвлөлдөх баг” нь 23 гишүүнтэйгээр ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, бичгийн багш нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Энэ хичээлийн жилд судлагдахуун тус бүрээр 25 зөвлөлдөх багийн 403 гишүүд зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Сургалтад Монголын хүний нөөцийн ассоциацийн ерөнхий захирал М.Наранбаатар, БХАН-ийн сургагч багш Ю.Базарханд, Б.Даваасүрэн нар чиглүүлэгч багшаар оролцлоо.

Хүүхдийн нийгэм сэтгэл зүйн асуудал, сургуулийн орчинд болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээ авах, хүүхэд хамгааллын бодлогыг эрчимжүүлэх зорилго бүхий сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтад нийслэлийн өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургууль, Насан туршийн боловсролын төв, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн монгол хэл, бичгийн 220 багш оролцов.