Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03-р сарын 27-ны А/152 дугаар тушаал

ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

Дэлгэрэнгүй үзэх

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/62 дугаар тушаал