БШУ-ны сайдын 2020 оны 11-р сарын 11-ны А/146 дугаар тушаал

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03-р сарын 27-ны А/152 дугаар тушаал

ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД ТАВИХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

Дэлгэрэнгүй үзэх

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/63 дугаар тушаал

БШУ-ны сайдын 2020 оны А/62 дугаар тушаал

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/23 дугаар тушаал