Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойрог

Дэлгэрэнгүй үзэх

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг тэгш хамруулах зорилгоор нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийг хавсралтаар баталсугай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Сургуулийн өмнөх боловсролын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг тэгш хамруулах зорилгоор нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийн хамран сургах тойргийг хавсралтаар баталсугай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг тэгш хамруулах зорилгоор нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийг хавсралтаар баталсугай.

Дэлгэрэнгүй үзэх

 

НБГ-ын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/39 дугаар тушаал /Цэцэрлэг/

Дэлгэрэнгүй үзэх

НБГ-ын даргын 2015 оны А/41 дүгээр тушаал