Нийслэлийн Боловсролын газраас үзүүлж байна.

Теле болон цахим хичээлийн хамрагдалтыг сайжруулахад дэмжин тусалсан Хан-Уул дүүргийн удирдлага, “Юнител” ХХК-ний хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

ММЗЗАС-ЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

 1. Цахим хичээл бэлтгэж заах багш нар:
 • 6-р ангид хичээл бэлтгэж заах- Э. Лхагвадулам
 • 7-р анги хичээл бэлтгэж заах -Н.Дамдинсүрэн
 • 8-р анги хичээл бэлтгэж заах – Ж.Алтанчимэг
 • 9-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Бямбадорж
 • 10-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Оюунгэрэл
 • 11-р анги хичээл бэлтгэж заах – Н.Дамдинсүрэн
 • 12-р анги хичээл бэлтгэж заах – Д.Бямбадорж
 1. Цахим хичээл зааж байгаа багш нарын хичээлийг цахимжуулах, техник хэрэгслийг хангах, бичлэг хийх багш нар:
 • Н. Отгонтөгс
 • Т. Цэцэгбаяр
 • С. Чогжмаа
 1. Цахим хичээл бэлтгэн зааж байгаа багш нарын хичээлд бэлтгэсэн конспект хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг шивж бэлтгэх.
 2. Хичээлд хэрэглэгдэх дасгал бодлогуудыг шивэх.
 3. Цахим хичээл болон теле хичээл үзэж чадахгүй байгаа сурагчдын судалгааг секцийн багш нараас авч, тэдгээрт зориулсан математикийн агуулгыг эзэмшүүлэх хичээлийг

6-р анги- Ц.Ууганбаяр, 7-р анги- Л.Лхагвадулам, 8-р анги- Ж.Алтанчимэг, 9-р анги-Д.Бямбадорж, 10-р анги- Д.Оюунгэрэл, 11-р анги- Н.Дамдинсүрэн, 12-р анги- Б.Эрдэнэнямаа багш нарын бэлтгэсэн хичээлийг цаасан хэлбэрт шилжүүлэн бэлтгэх.

 1. Теле болон цахим хичээлийг судалж чадахгүй байгаа сурагчдын эцэг эх болон өөрийн цахим хаягаар явуулах зэрэг ажлуудыг Б.Эрдэнэнямаа, Л.Лхагвадулам, Ц.Ууганбаяр багш нар хийхээр хэлэлцэн хуваариллаа.

Математикийн багш нарын цахим хичээлийн хэлэлцүүлэг

 • 6-11-р ангиудын Математикийн цахим хичээлээр багш нарын хуваарилалт:

6-р анги- Д.Оюунгэрэл

7-р анги-Н.Дамдинсүрэн

8-р анги- Ж.Алтанчимэг

9-р анги- Д.Бямбадорж

10-р анги- Д.Оюунгэрэл

11-р анги- Н.Дамдинсүрэн

12-р анги- Д.Бямбадорж

 • Кабинетийн тухай

№301 кабинетийг коджуулах ажлыг дуусгах.

 • Хичээлийн хуваарь /хавсаргав/

6-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Алгебрын илэрхийлэл 1
2 Гишүүнчлэн үржүүлэх, ерөнхий үржигдэхүүн хаалтнаас гаргах 1
3 Хялбар тэгшитгэл- 1 ц 1
4 Дараалал 1
5 Функц, график 1
6 Шулууны график байгуулах 1
7 Нийлбэр, үржвэрийн зарчим 1
8 Үзэгдлийн магадлал 1

7-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Натурал илтгэгчтэй зэргийн чанар 1
2 Нэг гишүүнтүүдийг үржих ба хуваах үйлдэл 1
3 Ерөнхий үржигдэхүүн хаалтнаас гаргах 1
4 Дарааллын зүй тогтлыг олох, ерөнхий гишүүний дүрмийг олох 1
5 Арифметик прогресс 1
6 Солбисон өнцгийг таних, хэрэглэх 1
7 Гурвалжны дотоод ба гадаад өнцөг 1
8 Гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгийн чанар таних, хэрэглэх 1

8-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Нийлбэр ба ялгаврын квадрат 1
2 Алгебрын бутархайн нэмэх, хасах үйлдэл 1
3 Алгебрын бутархайн үржүүлэх, хуваах үйлдэл 1
4 Хоёр хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн систем 1
5 Өгүүлбэртэй бодлогыг системт тэгшитгэл зохиож бодох 1
6 Арифметик прогрессийн чанар 1
7 Нэг хувьсагчтай шугаман тэнцэтгэл биш, давхар тэнцэтгэл биш 1
8 Пифагорын теорем 1

9-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Квадрат тэгшитгэл бодох томьёоны арга 1
2 Хялбар илтгэгч тэгшитгэл бодох 1
3 Хялбар иррациональ тэгшитгэл бодох 1
4 Дарааллын ерөнхий гишүүний томьёо, рекурент томьёо 1
5 Хоёр хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн систем 1
6 Шугаман функц, урвуу функц, оролт, гаралт, налалт 1
7 Квадрат функц 1
8 Гурвалжны биссектрис, медианы чанар 1
9 Тойргийн тэгш хэмт чанар 1

10-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Матрицын 2х2, 3х2 хэмжээст матрицын тодорхойлогч 1
2 2х2, 3х2 хэмжээст матрицын урвуу матрицыг олох 1
3 Хоёр хувьсагчтай шугаман тэнцэтгэл бишийн систем бодох 1
4 Илтгэгч тэгшитгэлийн график ба орлуулгын арга 1
5 Тойргийн хөвч, огтлогчийн чанар 1
6 Тойрогт багтсан өнцгийн чанар 1
7 Хоёр цэгийн дайрсан шугаман тэгшитгэл бичих, налалтыг олох 1
8 Координатын эх дээр төвтэй тойргийн тэгшитгэл бичих 1

11-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Параллель ба перпендикуляр шулуун, өгсөн нөхцөлд шулууны тэгшитгэл бичих 1
2 Огторгуйн координатын системд 2 цэгийн хоорондох зай, дундаж цэгийн координат олох 1
3 Нэгж радиустай тойрог ба тригонометр функц 1
4 Тригонометрийн адилтгалууд 1
5 Тригонометрийн илэрхийлэл хялбарчлах 1
6 Огторгуй дахь вектор түүний үйлдлүүд 1
7 Огторгуйн координатын систем дахь векторын координат, түүн дээрх үйлдлүүд 1
8 Векторын скаляр үржвэр 1

12-р анги

  Цахим хичээлийн сэдэв Цаг
1 Модультай шугаман тэгшитгэл 1
2 Модультай тэнцэтгэл биш 1
3 Уламжлалын хэрэглээ 1
4 Эх функц 1
5 Тодорхой биш интеграл 1
6 Тодорхой биш интеграл бодох орлуулах арга 1
7 Тодорхой биш интегралыг хэсэгчлэн орлуулах аргаар бодох 1
8 Тодорхой биш коэфицентийн аргаар рациональ функцийн интегралыг бодох 1

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургуулийн англихэлний багш Д. Болормаагийн “Nearpod” хэрэгслийг ашиглан interactive хичээл бэлтгэх арга туршлагаас

Nearpod өргөтгөл хэрэглэх нь Bolormaa.D

2020 оны 11 сарын 11-нээс теле хичээлийн хуваарийг 20 дугаар цэцэрлэгийн пэйж, бүлгүүдийн цахим хаягт байршуулан гэр бүлд хүргэж ажилласан. Долоо хоногийн судалгаагаар бүлгийн хүүхдүүд бүрэн хамрагдахгүй байгаа шалтгааныг хүүхэд бүрээр гаргахад хөдөө орон нутагт өвөө эмээтэйгээ амьдарч буй 10 хүүхэд, аав ээж нь онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа 23 хүүхдийн судалгааг нягтлан гаргасан.

bzd-20-tse-tele-tsahim-surgalt-2021

Багшийн арга зүйн цахим сан бүрдүүллээ.

Боловсролын хэлтэс болон тус дүүргийн цэцэрлэгүүд нь сургуулийн өмнөх боловсролын  хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлийн орчинд дэмжих сургалтыг тасралтгүй явуулан, багшийн арга зүйн цахим сан бүрдүүллээ. “Цахим хичээлийн сан”-д хэл яриа суралцахуйн чиглэлээр 169, математикийн энгийн төсөөлөл 164, байгаль нийгмийн орчин 149, дүрслэх урлаг 146, хөгжим 96, хөдөлгөөн эрүүл мэнд 130 буюу нийт 854 цахим хичээл боловсруулж багш нарт нээлттэйгээр хүргэн ажиллаж байна.

Baganuur SUB turshlaga 2021

Нийслэлийн Боловсролын газрын санаачилгаар “Нийслэлийн  тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ыг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/969 дүгээр захирамжаар баталсан. Энэ журмын дагуу байгууллагын менежмент, сурлагын амжилт, чанарын ахиц, хүмүүжил төлөвшил, хотын соёл, эх оронч үзэл төлөвшил гэсэн 4 чиглэлийн хүрээнд 23-35 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг цогцоор нь үнэлж шалгаруулдаг. Энэ нь нэг талаар нийслэлийн сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны түвшинд магадлах ажлыг зохион байгуулж, байгаа хэлбэр юм. Тухайн жилд шалгараагүй байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сайжруулан бүтээлч санаачилга гарган ажиллаж дараагийн жилд шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, урамшуулалд хамрагдаж байна.

Энэ жилийн хувьд “Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан ерөнхий боловсролын 20 сургууль, 20 цэцэрлэгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/1215 захирамжаар  урамшуулсан юм.

Өнгөрсөн  жилүүдэд   хүүхдийн   сурч хөгжих тэгш орчинг  бүрдүүлсэн, шилдэг менежментээрээ шалгарч тэргүүлсэн сургууль, цэцэрлэгүүдийн  туршлага судлах, шинэ санаа, шилдэг бүтээлч үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан  суралцах “Хамтдаа хөгжье” шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг дүүргүүдэд нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай.

Энэ хичээлийн жилд Ковид-19 цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоож, хичээл сургалтын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн тул “Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ын дагуу шалгарсан сургууль, цэцэрлэгүүдийг туршлага судлах, бүтээлч үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг онлайнаар зохион байгуулж байна.

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдээс  эхний  5 байрт шалгарсан сургууль, цэцэрлэгийн бүтээлч үйл ажиллагаа, тэргүүн туршлагатай дараах линкээр орж танилцана уу.

Ерөнхий боловсролын сургууль:

1.Сүхбаатар дүүргийн  3 дугаар сургууль

https://youtu.be/dXgnkxUBNq8

2.Баянзүрх дүүргийн  84 дүгээр сургууль

https://youtu.be/QapAb7VY2TI

3.Сүхбаатар дүүргийн  11 дүгээр сургууль

https://youtu.be/dQRsk56F06Q

4.Хан-Уул дүүргийн  63 дугаар сургууль

https://youtu.be/NfxUppup-ns

5.Сүхбаатар дүүргийн Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургууль

https://youtu.be/Ri3UlCmH2K4

Цэцэрлэг:

1.Баянзүрх дүүргийн 146 дугаар цэцэрлэг

https://youtu.be/lnFW32xtnqM

2.Баянгол дүүргийн 11 дүгээр цэцэрлэг

https://youtu.be/b8hVpVpQMxM

3.Хан-Уул дүүргийн 189 дүгээр цэцэрлэг

https://youtu.be/lQAUNhixTKc

4.Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэг

https://youtu.be/L2tjpAuNpAQ

5.Сонгинохайрхан дүүргийн 101 дүгээр цэцэрлэг

https://youtu.be/t__BBq7H2Og

Ковид-19 цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоосон тул шилдэг сургуулиудын туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг цахим сайтаар дамжуулан хүргэж байна.