Монгол Улсын Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашигтай хэрэглээний талаар сурталчлан таниулах, тэдэнд зөв дадал хэвшил олгох, цаашид эрчим хүчний хэмнэлттэй сургууль, цэцэрлэгийн загвар аргачлалыг хамтран хөгжүүлэх зорилгоор Эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Гэрээний хүрээнд талууд: • Эрчим хүчний зохистой хэрэглээний […]