Entries by

,

“НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ, ИНДЕКСИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭРГҮҮЛСЭН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН “ШИЛДЭГ ТУРШЛАГА” -ЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЖ БАЙНА.

Ковид-19 цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоосон тул шилдэг сургуулиудын туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг цахим сайтаар дамжуулан хүргэж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН САНАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                          Улааанбаатар хот   Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021 оны төсвийн саналыг тусгай зориулалтын шилжүүлэг 207.6 тэрбум төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 11.9 тэрбум, туслах үйл ажиллагааны орлого 3.2 […]

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны  11 дүгээр сарын 22-ний өдөр                                         Улааанбаатар хот 2021 оны төсвийн  жилд төрийн өмчийн  310 цэцэрлэгийн 2798 бүлэгт 91235 хүүхэд, төрийн бус өмчийн 423 цэцэрлэгийн 1395 бүлэгт  31204 хүүхэд,  нийт  733 цэцэрлэгийн 4193 бүлэгт, 122439 […]

2016-2021 оны хөрөнгө оруулалтын мэдээ

Улс, нийслэл, дүүргийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод 2016-2021 оны хооронд баригдаж буй цэцэрлэгийн орны тоо, хүчин чадал, төсөвт өртгийн хэмжээ   Он Ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн барилгын тоо Хүчин чадал Нийт төсөвт өртөг   /тэрбум.төгрөг/ 1 2016 17 2580 20.8 2 2017 16 1955 16.3 3 2018 13 2390 21.7 4 2019 31 5130 […]

“СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ЗҮЙН ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Сургалтын эхний шатны хуваарийн дагуу 2021 оны 01 дүгээр сарын 13, 14-ний өдөр СБД, ХУД, БГД-ийн цэцэрлэгүүдийн төлөөлөл болох 282 оролцогчдыг хамруулан амжилттай зохион байгууллаа.