Нийслэлийн Боловсролын газрын албан хаагчид

Нэгж Албан тушаал Нэр Өрөө Ажлын утас
1 Удирдлага Газрын дарга Ж.Гантулга 401а 70113033
2 Орлогч дарга Л.Буянтогтох 502 70113038
3 Орлогч дарга Ц.Отгончимэг 505 70113032
4 Захиргааны хэлтэс Хэлтсийн дарга Г.Мөнхбилэг 501 70113039
5 Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэрэннадмид 501 70113039
6 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Л.Ариунсанаа 501 70113039
7 Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Хонгорзул 501 70113039
8 Өргөдөл, гомдол, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн С.Мөнхзаяа 501 70113039
9 Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд даргын туслах С.Сайнтөгс 503 70113033
10 Хүүхдийн эрх, хамгаалал, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Ууганбаяр 501 70113039
11 Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс Хэлтсийн дарга Ц.Жаргалантуул 505 70113032
12 Гадаад хэл, сургуулийн менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Сараннэмэх 505 700113032
13 Математикийн боловсрол сургалтын стандарт, агуулга арга зүй, хариуцсан мэргэжилтэн Н.Болдбаатар 505 70113032
14 Сургуулийн өмнөх боловсрол, цэцэрлэгийн менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн З.Болормаа 505 70113032
15 Түүх, газарзүй, нийгмийн ухааны боловсрол, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюунбилиг 505 70113032
16 Сургуулийн өмнөх боловсрол, цэцэрлэгийн багшийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхзаяа 505 70113032
17 Хөгжмийн боловсрол, үндэсний болон дэд хөтөлбөр, хариуцсан мэргэжилтэн Т.Олоннэмэх 505 70113032
18 Биеийн тамирын боловсрол, удирдлагын хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн А.Гантулга 505 70113032
19 Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Г.Хантэнгэр 505 70113032
20 Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Л.Уртнасан 505 70113032
21 Физик, мэдээллийн технологи, цахим боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Б.Пүрэвжал 505 70113032
22 Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол  хариуцсан мэргэжилтэн Р.Өлзийхүү 505 70113033
23 Хими, биологи, эрүүл мэндийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Батбилэг 505 70113032
24 Номын сан сурах бичиг цахим төлбөрийн карт хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Халиунаа 505 70113032
25 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтэс Хэлтсийн дарга Ж.Энхтөр 504 70113080
26 Ерөнхий Боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн мэргэжилтэн Д.Тамир 504 70113038
27 Ерөнхий Боловсролын сургуулийн барилга, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн Э.Баярмагнай 504 70113080
28 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын төсөв,  санхүүгийн мэргэжилтэн Ч.Билэг-Оюун 504 70113080
29 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилга, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн Д.Ирмүүнзаяа 504 70113080
30 Нягтлан бодогч Д.Наранхүү 504 70113080
31 Нярав А.Отгончимэг 504 70113080
32 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс Хэлтсийн дарга Ц.Мөнх-Эрдэнэ 603 70113088
33 Мэдээллийн сан, статистик мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Батбаяр 603 70113088
34 Ерөнхий боловсролын сургуулийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Цасцэцэг 603 70113088
35 Сургуулийн өмнөх боловсролын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энхсайхан 603 70113088
36 Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Алтантуяа 603 70113088

Шинэчилсэн: 2020-09-14