Алсын хараа

Боловсролын удирдлага, багш, суралцагчдын хөгжлийн ахицыг тодорхойлж, Монгол хүний хөгжлийг олон улсад таниулах, нийслэлийн боловсролыг үндэсний хэмжээнд тэргүүн эгнээнд гаргахад оршино.

Эрхэм зорилго

Нийслэлийн Боловсролын газрын эрхэм зорилго нь боловсролын олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн тэгш, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг хэрэгжүүлэх, замаар сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, оюуны өндөр боловсролтой, ёс суртахуунтай, эрүүл чийрэг, өрсөлдөх чадвартай иргэнийг төлөвшүүлэхэд оршино.