Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Албан тушаалд томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар
1 Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Өлзийбаяр 2022.01.10, Б/01
2 Нярав Ж.Нарантуяа 2022.01.10, Б/03
3 Орлогч дарга М.Цогзолмаа 2022.03.01, Б/12