Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад зориулсан сургалтын гарын авлага

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/59 дүгээр захирамжийн дагуу нийслэлийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт нийслэлийн Боловсролын газрын томилгоот бие бүрэлдэхүүн болон зарим ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд хамрагдлаа.

Нийслэлийн сургуулийн өмнөх боловсролын хөгжмийн багш нар 2021 оны 09 сарын 14-нөөс 17,  ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн багш нар 09 сарын 21-нээс 24-ний өдрүүдэд “Цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй” онлайн сургалтад тус тус хамрагдсан.

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ИРГЭН та дараах арга хэмжээг ямагт анхаарна уу.

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хүчин чадал 235, сургуулийн суудлын тоо 870-аар нэмэгдэж байна.

Өнөөдөр БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, БШУЯ-ны Бага, дунд боловсролын газрын дарга Т.Ням-очир, Сургуулийн өмнөх боловсролын газрын дарга Ж.Мягмар нар нийслэлийн Боловсролын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

НЗДТГ, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран “Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”-ийг Сонгинохайрхан дүүргийн 65 дугаар сургууль, 80 дугаар цэцэрлэгт хэрэгжүүлээд байна.