НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

2020 ОНД ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧДЫН СУДАЛГАА

Д/д Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Албан тушаалд томилогдсон шийдвэрийн огноо, дугаар
1 А.Отгончимэг Нярав 2020.03.27 Б/29
2 С.Хонгорзул Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 2020.03.30 Б/31
3 Ц.Мөнх-Эрдэнэ Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга 2020.08.19 Б/64
4 О.Бадамсэрээжид Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсөв, санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн 2020.11.04 Б/68
5 Г.Нямсүрэн Хүүхдийн эрх, хамгаалал, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 2020.12.02 Б/70
6 М.Номин Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 2020.12.15 Б/74

Шинэчилсэн: 2020.12.31