Үндэсний бичиг үсгийн баярт зориулан 21 аймаг, нийслэл дэх Хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөс дараах ажлыг зохион байгуулж байна.