Түвшин тогтоох шалгалтын сэдвийг эндээс татаж авна уу.

9-р анги түүх

9-р анги мэдээллийн технологи

Хөгжим, түүх, мэдээллийн технологийн шалгуур