Бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл сургалтын үйл ажиллагаа 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 100 хувь танхимаар эхлэх болсонтой холбогдуудан Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, сургууль, цэцэрлэгийн анги танхим, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, цэцэрлэгийн хүүхдийн элсэлт, бүртгэлийг зохион байгуулах ажлуудыг энэ хугацаанд бүх шатны боловсролын байгууллагууд зохион байгуулан ажиллаж байна.
Цэцэрлэгт дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдийг үргэлжлүүлэн бүртгэх, бага бүлгийн элсэлтийг шинээр зохион байгуулахтай холбогдуулан Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 212 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтын дагуу 2021-2022 оны хичээлийн жилд үргэлжлэн суралцах 3-5 настай нийт 41113 хүүхдийг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна.
Цар тахлын нөхцөл байдал болон ханиад, томууны эрсдэлтэй үед эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудаар хүүхдийг үзлэг шинжилгээнд хамруулахад хүндрэлтэй байгаагаас шалтгаалан цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээг дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэс, Эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлан тодорхой цагийн хуваарь гарган 2022 оны 02 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд нийт 264 цэцэрлэгт 45 явуулын шинжилгээний лаборатори ажиллалаа.
Холбогдох хууль, журмын дагуу яаралтай авч хэрэгжүүлж буй энэхүү арга хэмжээ нь зарим цэцэрлэгүүд дээр эрүүл мэндийн байгууллагын ачааллаас шалтгаалан шинжилгээ авах эмч нар цагтаа ирээгүй, зарим цэцэрлэгийн холбогдох албан тушаалтнууд зохион байгуулалтад хариуцлагагүй хандаж, эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэдийг хүйтний улиралд гадаа дараалалд зогсоох, бөөгнөрөл үүсгэх зэрэг иргэдийг бухимдуулсан явдал гарлаа. Иргэдийн гомдлын дагуу зөрчил гаргасан нэр бүхий зарим цэцэрлэгүүдээс тайлбар гаргуулан, газар дээр нь холбогдох арга хэмжээг авч ажиллалаа.