Зорилго: Сургуулийн орчин дахь хүүхэд хөгжил, хамгаалал болон сургуулийн нийгмийн ажилтны өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох.
Хэзээ: 2023 оны 4 дүгээр сарын 6-нд
Хаана: Төрийн Ордон, “Их Монгол” танхимд
Ерөнхий зохион байгуулагч:
✅ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
✅ Нийслэлийн боловсролын газар
✅ Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
✅ “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудын холбоо” НҮТББ
Хамтран зохион байгуулагч:
✅ Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
✅ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
✅ Боловсролын ерөнхий газар
✅ Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
✅ Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
✅ “Хүний эрхийг хамгаалах залуу хуульчдын клуб” НҮТББ