Түвшин тогтоох шалгалтын сэдэв эндээс татаж авна уу.

Ахлах ангийн шалгалтын сэдэв

Шалгуур бa хариу