Сургуулийн автобус төсөл 4 дэх жилдээ үргэлжилж байна.
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 22 сургуульд 23 чиглэлээр 23 сургуулийн автобус 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн үйлчилгээнд явж эхэллээ.