Хүүхдүүдээ сургуулиа санаж байна уу. Ангийнхантайгаа уулзахад бэлэн үү.