Багшийн арга зүйн цахим сан бүрдүүллээ.

Боловсролын хэлтэс болон тус дүүргийн цэцэрлэгүүд нь сургуулийн өмнөх боловсролын  хүүхдийн хөгжлийг гэр бүлийн орчинд дэмжих сургалтыг тасралтгүй явуулан, багшийн арга зүйн цахим сан бүрдүүллээ. “Цахим хичээлийн сан”-д хэл яриа суралцахуйн чиглэлээр 169, математикийн энгийн төсөөлөл 164, байгаль нийгмийн орчин 149, дүрслэх урлаг 146, хөгжим 96, хөдөлгөөн эрүүл мэнд 130 буюу нийт 854 цахим хичээл боловсруулж багш нарт нээлттэйгээр хүргэн ажиллаж байна.

Baganuur SUB turshlaga 2021