НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ, ЭЛСЭЛТ
2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны 09:00 цагаас бүртгэл эхэлнэ.
2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14:00 цагт бүртгэл хаагдана.
2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 16:00 цагаас ЦАХИМ ЭЛСЭЛТ явагдана.