НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ, ИНДЕКСИЙН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 4.1.22-т “Олон улсын жишигт нийцсэн боловсролын стандартад тулгуурлан сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар, үр дүнг үнэлж дүгнэх тогтолцоог боловсронгуй болгоно” гэж заасан.
Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/969 дүгээр захирамжаар “Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү журам нь төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэг, бага сургууль, тусгай сургууль гэсэн ангиллаар сургууль, цэцэрлэгийг шалгаруулж байгаагаараа онцлог юм. Өнөөдөр энэ журмаар нийслэлийн ерөнхий боловсролын шилдэг 20 сургууль, 20 цэцэрлэгийг шалгаруулж урамшуулал гардуулах үйл ажиллагаа Монголын хүүхдийн ордонд 4 дэх жилдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Индексийн урамшуулал олгож байгаа нь сургууль, цэцэрлэгийн менежментийг сайжруулж, хүүхэд бүрт сурч, хөгжих тэгш боломжийг бүрдүүлэн, боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байгаа бөгөөд сургууль, цэцэрлэгүүдийг байгууллагын менежмент, сурлагын амжилт, чанарын ахиц, хүмүүжил төлөвшил гэсэн үндсэн үзүүлэлтийн дагуу шилдэг байгууллага, хамт олныг шалгаруулж байгаагаараа онцлогтой юм.
2017-2019 онд нийт 45 сургууль, 47 цэцэрлэгт 709 сая төгрөгийн урамшууллыг олгосон бол 2020 онд 20 сургууль, 20 цэцэрлэгт 400 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо.
Мөн энэ үеэр Нийслэлийн “Боловсролд ээлтэй Засаг дарга”-аар Налайх дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар тодорлоо.
“Индексийн урамшуулал”-ын шагнал хүртсэн сургууль, цэцэрлэгүүд:
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага:
1. Баянзүрх дүүргийн С.Ариунбаяр эрхлэгчтэй 146 дугаар цэцэрлэг
2. Баянгол дүүргийн Н.Баярцэцэг эрхлэгчтэй 11 дүгээр цэцэрлэг
3. Хан-Уул дүүргийн Б.Бямбасүрэн эрхлэгчтэй 189 дүгээр цэцэрлэг
4. Хан-Уул дүүргийн Б.Цэнд-Аюуш эрхлэгчтэй 53 дугаар цэцэрлэг
5. Сонгинохайрхан дүүргийн Ч.Анхтуяа эрхлэгчтэй 101 дүгээр цэцэрлэг
6. Баянгол дүүргийн Я.Мөнхтуяа эрхлэгчтэй 242 дугаар цэцэрлэг
7. Баянзүрх дүүргийн Х.Чимэдцэрэн эрхлэгчтэй 147 дугаар цэцэрлэг
8. Сонгинохайрхан дүүргийн Ц.Мөнхжаргал эрхлэгчтэй 55 дугаар цэцэрлэг
9. Баянгол дүүргийн М.Сарантуяа эрхлэгчтэй 114 дүгээр цэцэрлэг
10. Баянзүрх дүүргийн Д.Рагчаасүрэн эрхлэгчтэй 61 дүгээр цэцэрлэг
11. Чингэлтэй дүүргийн С.Гэрэлтуяа эрхлэгчтэй 103 дугаар цэцэрлэг
12. Сүхбаатар дүүргийн Г.Танхил эрхлэгчтэй 75 дугаар цэцэрлэг
13. Чингэлтэй дүүргийн Л.Энхзаяа эрхлэгчтэй 5 дугаар цэцэрлэг
14. Баянгол дүүргийн Л.Хажидмаа эрхлэгчтэй 98 дугаар цэцэрлэг
15. Сүхбаатар дүүргийн Д.Энх-мөнх эрхлэгчтэй 186 дугаар цэцэрлэг
16. Баянзүрх дүүргийн Ц.Оюунчимэг эрхлэгчтэй 204 дүгээр цэцэрлэг
17. Сонгинохайрхан дүүргийн Л.Адьяасүрэн эрхлэгчтэй 158 дугаар цэцэрлэг
18. Сонгинохайрхан дүүргийн Д.Цэвэлмаа эрхлэгчтэй 91 дүгээр цэцэрлэг
19. Налайх дүүргийн И.Өлзийсайхан эрхлэгчтэй 208 дугаар цэцэрлэг
20. Сүхбаатар дүүргийн О.Одончимэг эрхлэгчтэй 225 дугаар цэцэрлэг
Ерөнхий боловсролын сургууль:
1. Сүхбаатар дүүргийн В.Хоролгарав захиралтай 3 дугаар сургууль
2. Баянзүрх дүүргийн С.Марта захиралтай 84 дүгээр сургууль
3. Сүхбаатар дүүргийн Д.Энхжаргал захиралтай 11 дүгээр сургууль
4. Хан-Уул дүүргийн С.Эрдэнэбаатар захиралтай 63 дугаар сургууль
5. Сүхбаатар дүүргийн Д.Болд захиралтай “Эрдмийн хөтөч” цогцолбор сургууль
6. Сонгинохайрхан дүүргийн Д.Бат-Отгон захиралтай 129 дүгээр бага сургууль
7. Баянзүрх дүүргийн Б.Эрдэнчимэг захиралтай 48 дугаар сургууль
8. Налайх дүүргийн Ц.Оюунсайхан захиралтай 103 дугаар сургууль
9. Сүхбаатар дүүргийн С.Эрдэнэчимэг захиралтай 131 дүгээр бага сургууль
10. Сонгинохайрхан дүүргийн Ч.Алтансүх захиралтай 67 дугаар сургууль
11. Сонгинохайрхан дүүргийн А.Цэцэгсүрэн захиралтай 122 дугаар сургууль
12. Багануур дүүргийн Б.Буянхишиг захиралтай “Боловсрол” цогцолбор сургууль
13. Баянгол дүүргийн Д.Намгар захиралтай 113 дугаар сургууль
14. Сонгинохайрхан дүүргийн Д.Энхжаргал захиралтай 104 дүгээр сургууль
15. Хан-Уул дүүргийн П.Энхбаяр захиралтай 135 дугаар бага сургууль
16. Чингэлтэй дүүргийн Ж.Баярмаа захиралтай 49 дүгээр сургууль
17. Чингэлтэй дүүргийн Р.Даваахүү захиралтай 50 дугаар сургууль
18. Сүхбаатар дүүргийн Б.Наранчимэг захиралтай 45 дугаар сургууль
19. Хан-Уул дүүргийн Л.Баянжаргал захиралтай “Орхон-Хасү” сургууль
20. Чингэлтэй дүүргийн Э.Урантуяа захиралтай 139 дүгээр бага сургууль