НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ З.ТӨМӨРТӨМӨӨ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ НАРТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.
УУЛЗАЛТЫН ҮЕЭР НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ГАНТУЛГА НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ОНЦЛОХ АЖЛУУД БОЛОН ЦАГ ҮЕИЙН АСУУДЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ТАНИЛЦУУЛЛАА.
ТУХАЙБАЛ:
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ҮЕД ЦЭЦЭРЛЭГ БОЛОН СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД МӨРДӨХ ТҮР ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ
ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР ОНЦЛОН ТАНИЛЦУУЛЖ, УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦОГЧИДТОЙ ХАРИЛЦАН САНАЛ СОЛИЛЦЛОО.