НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2022-2023 оны хичээлийн жилд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 157 сургууль, насан туршийн боловсролын 5 төв, нийт 162 байгууллагад зарлагдсан багш, ажилчдын сул орон тооны мэдээллийг хүргэж байна.
Ажлын байрыг сонирхсон иргэд тухайн байгууллагад хандана уу.