Улсын онцгой комиссын шийдвэр, төлөвлөгөөний дагуу Боловсролын салбарын ажилтнуудыг дархлаажуулах ажил  2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхэлсэн. Өнөөдрийн  байдлаар нийслэлийн 8 дүүргийн  18134 багш,  ажилчид буюу 52.2 хувь эхний тун вакцинд хамрагдлаа. Төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн боловсролын салбарынханы  вакцинжуулалт үргэлжилж байна.