НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР ДУУДЛАГА ХҮЛЭЭН АВАХ НЭГДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ.

Манай байгууллага өнөөдрөөс эхлэн дуудлагын нэгдсэн үйлчилгээ(CallPro)-нд шилжиж байна.
Ингэснээр манай байгууллага 70113039 ганц дугаараар иргэд, олон нийтийг хүлээн авах боллоо.
НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР