2020 оны 11 сарын 11-нээс теле хичээлийн хуваарийг 20 дугаар цэцэрлэгийн пэйж, бүлгүүдийн цахим хаягт байршуулан гэр бүлд хүргэж ажилласан. Долоо хоногийн судалгаагаар бүлгийн хүүхдүүд бүрэн хамрагдахгүй байгаа шалтгааныг хүүхэд бүрээр гаргахад хөдөө орон нутагт өвөө эмээтэйгээ амьдарч буй 10 хүүхэд, аав ээж нь онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа 23 хүүхдийн судалгааг нягтлан гаргасан.

bzd-20-tse-tele-tsahim-surgalt-2021