НИЙСЛЭЛД ЭХНИЙ ЭЭЛЖИНД ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ БАЙРНЫ САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ…
Үндэслэл:
Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 17 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 2022 оны 218 дугаар тогтоол
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/154 дүгээр тушаал
Нийслэлийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлогын хүрээнд эхний ээлжийн байршлуудад цэцэрлэгийн зориулалтаар түрээслэх байрны саналыг хүлээн авч эхэллээ…
Саналыг цахимаар 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хүлээн авна.
Та доорх QR кодыг уншуулж саналаа илгээгээрэй.