Давтлага зохион байгуулах заавар батлах тухай

БШУ-ны сайдын 2021 оны А/171 дүгээр тушаал