АЗИЙН ФИЗИКИЙН 23 ДАХЬ УДААГИЙН ОЛИМПИАД МОНГОЛ УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА
Азийн физикийн олимпиадыг анх 2000 онд санаачилж, Индонез улсад анхны олимпиад болж байв.
23 дахь удаагийн олимпиад Монгол улсад зохион байгуулагдаж байна.
Олимпиадыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор, Монголд зочлох жилийн хүрээнд зохион байгуулж байна. Олимпиадад 27 багийн 240 орчим сурагч, 60 гаруй чиглүүлэгч багш оролцож байна.
Энэ олимпиад нь:
– Физикийн боловсролын чанарыг үнэлэх, түвшинг тогтоох
– Физикт авьяастай, ирээдүйтэй хүүхэд залуусыг дэмжих, мэргэжлийн түвшинд ахих боломж олгох
– Бүс нутгийн олон төрлийн соёлтой танилцах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой юм.
Азийн Физикийн олимпиадыг зохион байгуулснаар:
– Физикийн шинжлэх ухааныг сурталчлан таниулах
– Азийн улсуудын физикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түвшин, сурагчдын мэдлэг, чадварын баримжаа гаргах
– Монголын физикийн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
– Монголын физикийн шинжлэх ухааныг сонирхон судлагчдыг дэмжих, олон улсын хэмжээнд өрсөлдүүлэх боломжийг нээх юм.
Мөн Азийн Физикийн олимпиадыг эх орондоо зохион байгуулахдаа онолын болон туршилтын бодлогыг Монгол улсын багш, эрдэмтэд бие даан зохиож, бодлого дадлагад нийцүүлсэн хэмжилтийн багаж, тоног төхөөрмжийг захиалгаар хийлгэж, бэлэн болгоод байна.
Энэ иж бүрэн лабораторийг олимпиадын дараа Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хуваарилах юм.
Мөн физикийн мянга орчим багш манай улсад байдаг. Энэ багш нарын мэдлэг чадварыг сайжруулах, туршлагыг нэмэгдүүлж байгаа нь олимпиадын бас нэг үр дүн юм.
*********************************************************************
THE 23rd ASIAN PHYSICS OLYMPIAD HAS BEEN STARTED
The 23rd Asian Physics Olympiad was initiated in the year of 2000 by Indonesia. The first APhO was hosted by Indonesia in 2000.
The 23rd Asian Physics Olympiad has been started today, May 22, 2023.
The Olympiad is being organized under the auspices of the President of Mongolia within the initiative of “Visit Mongolia” year.
About 240 students from 27 teams and more than 60 team coaches are participating in the Olympiad.
The purpose of the 23rd Asian Physics Olympiad is:
– To assess the quality of physics education and determine its level;
– To support talented and ambitious children in physics and to give them the opportunity to improve professionally;
– Get to know the various cultures of the region and spread the culture.
Hosting the Asian Physics Olympiad has the following advantages:
– To promote and advertise physics science;
– To identify the level of physics science development and students’ knowledge and skills of Asian countries;
– To develop foreign relations of Mongolian physics science sector;
– To support Mongolians interested in studying physics science and enable them to compete internationally.
The theoretical and laboratory examinations are independently developed by Mongolian teachers and scientists. In addition, the measurement tools and equipment for the examinations are made to order and ready.
After the Olympiad, these measurement tools and equipment will be distributed to secondary schools.
There are about a thousand physics teachers in our country. Improving the knowledge and experience of our teachers is another result of the Olympiad.