АЗИЙН ФИЗИКИЙН ОЛИМПИАДЫН ЭХНИЙ ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТ ӨНӨӨДӨР БОЛЖ БАЙНА. 2023.05.23
23 дахь удаагийн Азийн Физикийн олимпиадад оролцогчид өнөөдөр онолын бодлогын даалгавар гүйцэтгэж байна.
Суралцагчид онолын 3 бодлогыг 5 цагийн туршид бодно.
Онолын бодлого бодох даалгаварт 195 суралцагч оролцож байна.