МУИС-ийн БЭЛАСургууль доорх ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.
  1. Математикийн багш – 1 /үндсэн/
  2. Физикийн багш – 1 /түр/
  3. Биологийн багш – 1 /үндсэн/
  4. Нийгмийн ажилтан  – 1 /түр/
Албан тушаалд тавигдах шаардлага тус бүрийг хавсралтаар хүргэж байна.
МУИС-ийн сайт дээрх зарын холбоос: https://news.num.edu.mn/?p=84563
Манай сургуулийн сайт дээрх зарын холбоос: https://eecbehs.num.edu.mn/?p=18640