2018-06-18
Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлын ерөнхий төлөвлөгөө болон цаашид хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар санал солилцох, хамтрагч талуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 6-р сарын 14-ний өдөр зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллаа.
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга