2018-02-15
Орос хэлний нийслэлийн олимпиад 2018 оны 1-р сарын 20-ны өдөр БГД-ийн Эрдмийн Ундраа цогцолбор сургууль дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга