ШИНЭ МЭДЭЭ
2019-09-13
БСШУСЯ-аас зохион байгуулж буй “Сургуулийн менежмент-сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалтад нийслэлийн 6 дүүргийн 499 бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын менежерүүд хамрагдсан бөгөөд үндэсний 12 сургагч багш ажиллалаа
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга
Таньд үйлчилж байгаа ажилтан, албан хаагч хүссэн мэдээллийг тань өгч байна уу?


  • Тийм
    53.06%
  • Заримдаа
    12.24%
  • Үгүй
    34.69%