2020-01-09
Сургалтын үеэр эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааны материал, томуугаас сэргийлэх зөвлөмж, гарын авлагуудыг тарааж өглөө.
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга
Таньд үйлчилж байгаа ажилтан, албан хаагч хүссэн мэдээллийг тань өгч байна уу?


  • Тийм
    55.38%
  • Заримдаа
    12.30%
  • Үгүй
    32.30%