2017-04-27
Нийслэлийн төрийн ба төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудын ээлжит 4 дэх сургалт 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр “Багш хөгжлийн ордон”-д зохион байгуулагдлаа.
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Санал асуулга