2018-10-19
... 5 цагийн аялалд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль, 14 дүгээр дунд сургууль, “Хобби” сургууль, “Сэтгэмж” цогцолбор сургуулийн нийт 200 орчим сурагчид хуваарийн дагуу хамрагдсан...
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга