2019-10-15
Өдөрлөгт нийслэлийн 241 цэцэрлэгийн 700 гаруй эцэг эхийн төлөөлөл оролцсон. Сургалт өдөрлөгийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг үзүүлэх сургалт, үзүүлэнгээр дамжуулан хүргэлээ.
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга