2019-02-22
Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, аргазүйчдэд зориулсан графикт сургалт хуваарийн дагуу 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн сургалтыг “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Зан чанар, харилцаа, хэл яриа, байгаль нийгмийн орчин-аргазүй” ...
Хэвлэлийн тойм
Сургуулиудын мэдээлэл
Цэцэрлэгүүдийн мэдээлэл
Дүүргүүдийн мэдээлэл
Санал асуулга